راهنمایی دخترانه میثاق(منطقه 7)

درج مطلب

 

مدرك ورشته

سمت

نام ونام خانوادگي

رديف

فوق ليسانس علوم تربيتي

مدیریت

ناهيد رزاقي

1

ليسانس رياضي

معاون آموزشی

سهیلا رضایی اسفهرود

2

ليسانس رياضي

معاون  پرورشی

شیرین رضایی اسکویی

3

ليسانس علوم تجربي

معاون فناوري

ليلا خاتمي

4

ليسانس امور فرهنگي

معاون اجرايي

زهره ياوري

5

لیسانس ادبیات فارسی

ادبیات

فرزانه اعتباری

6

ليسانس ادبيات

ادبيات

اشرف صابري

7

ليسانس علوم اجتماعي

مطالعات اجتماعي

فاطمه محمودي

8

ليسانس فيزيك

علوم

فرانك شاهرخي

9

ليسانس مشاوره و راهنمايي

ریاضی

مريم  حميدي گنجه

10

ليسانس رياضي

رياضي

سيما وفامهر

11

ليسانس زبان

زبان

ليلا شيرازي

12

فوق ليسانس ادبيات و عرفان

معارف- مطالعات -قرآن

سوسن جمشيدي

13

ليسانس الهيات

دینی و قرآن عربي

معصومه كمالي

14

ليسانس تربيت بدني

تربیت بدنی

نجمه محمدی

15

فوق ديپلم ديني و عربي

ديني و قرآن

فاطمه افضلي

16

فوق ليسانس ادبيات انگليسي

 كار و فن آوري

عبدي معصومه

17

ليسانس شيمي

علوم

رويا نوري

18

ليسانس رياضي

رياضي

حميرا خاني سه دهي

19

ليسانس روانشناسي باليني

مشاور

اعظم منقولي

20