راهنمایی دخترانه میثاق(منطقه 7)
     
 
            کادر اداری و دبیران دبیرستان
 
 

مدرك ورشته

سمت

نام ونام خانوادگي

رديف

فوق ليسانس علوم تربيتي

مدیریت

ناهيد رزاقي

1

فوق لیسانس احادیث قرآنی

معاون آموزشی

معصومه کمالی

2

فوق ليسانس مدیریت آموزشی

معاون  پرورشی

شیرین رضایی اسکویی

3

ليسانس زبان و ادبیات انگلیسی

معاون اجرايي

لیلا شیرازی

4

لیسانس ادبیات فارسی

ادبیات

فرزانه اعتباری

5

ليسانس ادبيات

ادبيات

اشرف صابري

6

ليسانس علوم اجتماعي

مطالعات اجتماعي

فاطمه محمودي

7

ليسانس فيزيك

علوم

فرانك شاهرخي

8

ليسانس مشاوره و راهنمايي

ریاضی و تفکر

مريم  حميدي گنجه

9

ليسانس رياضي

رياضي

سيما وفامهر

10

ليسانس الهيات

عربي

مریم جمالی

11

فوق دیپلم دینی قرآن فاطمه افضلی 12

فوق ديپلم ديني و عربي

ديني و قرآن

فاطمه افضلي

13

فوق ليسانس ادبيات انگليسي

 كار و فن آوري

عبدي معصومه

14

ليسانس فیزیک

علوم

مریم توکلی

15

ليسانس رياضي

رياضي

حميرا خاني سه دهي

16

فوق لیسانس تربیت بدنی

تربیت بدنی

فاطمه ملا کریمی

17

فوق دیپلم امور اداری

معارف و قرآن

سیده افسانه ملایی

18

الهیات دینی و قرآن طيبه تورانی 19
لیسانس دبیری زبان زبان انگلیسی فاطمه مهربانی 20

ليسانس روانشناسي باليني

مشاور

مهناز نعمت پور

21