راهنمایی دخترانه میثاق(منطقه 7)
     
درج مطلب
 
کادر اداری و اجرایی دبیرستان
 
ردیف نام سمت تحصیلات
1 ناهید رزاقی مدیریت کارشناسی ارشد
2 معصومه کمالی معاون آموزشی کارشناسی ارشد
3 شیرین رضایی معاون پرورشی کارشناسی ارشد
4 لیلا شیرازی معاون اجرایی کارشناسی
5 مهناز نعمت پور مشاور کارشناسی