راهنمایی دخترانه میثاق(منطقه 7)
     
مسابقات
   مسابقاتی که در مدرسه راهنمایی میثاق برگزار می شود
  :     -برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
     -برگزاری مانور زلزله
     -برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز - مسابقه " طنین فریاد ما
"
     -برگزاری مسابقات ورزشی
     -برگزاری مسابقه کتابخوانی
     -برگزاری مسابقات قرآن ( حفظ ، قرائت ، مفاهیم
 (
     -برگزاری مسابقات احکام
     -برگزاری مسابقه نهج البلاغه
     -برگزاری مسابقه شعر و داستان
     -برگزاری مسابقه انشاء نماز
     -برگزاری هنرهای دستی و تجسمی
     -برگزاری مسابقه مطالعه و تحقیق