دبیرستان دخترانه دوره اول میثاق-منطقه7
 

درباره

دبیرستان دخترانه میثاق در مقطع دوره اول متوسطه در سال  1375 با مالکیت دولتی تاسیس و دارای  ساختمانی با اسکلت فلزی  با زیر بنای 1184  می باشد. این دبیرستان دارای 4 طبقه با 9 اتاق درس، 3 اتاق اداری، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه، نمازخانه، سالن اجتماعات، اتاق تربیت بدنی، اتاق مشاوره، اتاق بهداشت و سایت رایانه می باشد.