دبیرستان دخترانه دوره اول میثاق-منطقه7
ميثاق نامه دبيرستان ميثاق
   
 
آزمون آنلاین ادبیات نهم

ادبیات نهم

زمان آزمون به پایان رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین ادبیات هشتم

ادبیات هشتم

زمان آزمون به پایان رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین ادبیات هفتم

ادبیات هفتم

زمان آزمون به پایان رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین زبان هفتم

زبان هفتم

زمان آزمون به پایان رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین ریاضی نهم(13.45-12)

ریاضی نهم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 

   
 
آزمون آنلاین ریاضی هشتم(15-14)

ریاضی هشتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است
 

   
 
آزمون آنلاین ریاضی هفتم(11-10)

ریاضی هفتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 

   
 
آزمون آنلاین زبان نهم

زبان نهم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین زبان هشتم

زبان هشتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین علوم هفتم

علوم هفتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین عربی نهم

عربی نهم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین عربی هشتم

عربی هشتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین عربی هفتم

عربی هفتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین پیام نهم

پیام نهم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین پیام هشتم

پیام هشتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین پیام هفتم 

پیام هفتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 
 

   
 
آزمون آنلاین عربی نهم

عربی نهم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین عربی هشتم

عربی هشتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین عربی هفتم

عربی هفتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین مطالعات

مطالعات اجتماعی نهم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین علوم

علوم هفتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین         پیام آسمانی

پیام های آسمانی نهم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.

   
 
آزمون آنلاین علوم هشتم

علوم هشتم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.
 

   
 
آزمون آنلاین علوم نهم

علوم نهم

زمان آزمون به اتمام رسیده است.

   
 
 

اخبار/مقالات

 
 

اخبار

 
 

اخبار

 
شبکه آموزشی شاد
   
 
لینک کانال های پیام رسان مجازی
 • کانال آموزشی پایه هفتم

 • کانال آموزشی پایه هشتم

 • کانال آموزشی پایه نهم

 •    
   
  هدایت تحصیلی 
     
   
  سایتهای مفید
     
   
  نظرسنجی
  1. نظر شما در مورد کیفیت برگزاری آموزش مجازی و مفید بودن آن در یادگیری دروس چیست؟
     
   
  تعداد بازدید کنندگان
  امروز
  دیروز
  ماه جاری
  امسال
  مجموع